Seneste nyt

BESKRIVELSE AF NEW-LINE RENSEANLÆG

 

Vore NEW-LINE renseanlæg er beregnet til rensning af spildevand fra hoteller, større virksomheder, campingpladser, mindre samfund og tilsvarende. Renseanlæggene spænder i størrelse fra 50 - 2000 PE, og konstrueres med henblik på den bedste løsning for det enkelte projekt.

 

Anlæggene i størrelsen 50 - 2000 bygger overordnet på de samme principper som minirenseanlæggene, men materialevalget er anderledes, da vi på grund af den større mængde spildevand har brug for mere styrke og i nogle tilfælde, mere teknik. Anlæggene produceres i glasfiber, som besidder den styrke, der er nødvendig.

Samtlige renseanlæg bliver produceret i Danmark, og vi tilbyder altid professionelt vedligehold og service via en serviceaftale. Se nærmere under serviceaftaler.

 

Renseprocessen er meget i stil med minirenseanlæggene, men den større kapacitet gør forskellen - desuden er der ofte særlige forhold, som vi tager hensyn til. Derfor udarbejder vi ved hver henvendelse på anlæg over 50PE et gennembearbejdet forslag til løsning af det konkrete spildevandproblem.

 

Et typisk 50 PE kunne fungere som følger:

Spildevandet ledes fra ejendommen til en bundfældningstank, hvor de groveste partikler i spildevandet bundfælder sig. Herfra løber spildevandet over i en buffertank, der sørger for, at mængden af spildevand fordeles jævnt over hele døgnet til renseanlægget, hvor den biologiske rensning finder sted.

 

Rensning sker ved hjælp af fastsiddende bakterier på biomateriale i kombination med beluftning. Den slam, som rensningen skaber, ledes retur til bundfældningstanken, der tømmes 1 - 2 gange om året. Efter rensning af spildevandet ledes vandet videre til efterklaringen, hvor der sker en efterpolering af vandet, hvor suspenderet stof fjernes.

 

Alle dele er gravet ned i jorden, og syner derfor ikke af så meget - naturligvis afhængig af anlæggets størrelse.

 

New Line A/S - Værftsvej 5 - 5600 Faaborg - Tlf.: +45 63615500 - Fax: +45 63615505 - e-mail: post@new-line.dk
Powered by Xsite CMS