Seneste nyt

HISTORIE

New-Line 5 PE

 

I 1985 startede New-Line Miljøteknik A/S produktion og udvikling af biologiske rensningsanlæg, som en del af Faaborg Værft A/S.

 

Ansvaret for vores fælles natur og miljø kom mere og mere til debat, og det medførte forskellige lovgivninger for at skabe forbedringer på miljøsiden. Lovgivningen omkring spildevand blev ligeledes strammet op.

 

I 1997 udarbejdede Miljøministeriet en ny målsætning for rensning af spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land. I 1999 blev lovgivningen vedtaget, og de enkelte kommuner udarbejdede efterfølgende spildevandsplaner for alle ejendomme i kommunen.

 

Der bliver løbende stillet rensekrav til spildevandet i kommunerne, og ejeren af en ejendom er pålagt ansvaret for, at deres spildevand bliver renset og overholder de stillede udledningskrav.

 

På baggrund af de nye retningslinjer udviklede vi biologiske minirenseanlæg, der med et minimum af styring, plads og økonomiske ressourcer fuldt ud overholder udledningskravene, og som derved hindrer den skadelige effekt af husholdningsspildevand på vores vandmiljø og grundvand.

 

I 2002 startede vi søsterselskabet New-Line Faaborg A/S, og i november 2002 opnåede New-Line´s anlæg, som de første i Danmark, at blive godkendt efter typegodkendelsesordningen. 

 

New-Line Faaborg A/S producerer og sælger minirenseanlæg i størrelserne 5 - 15 - 30 PE (personækvivalent).

New-Line Miljøteknik A/S forestår projektering, produktion og salg af alle øvrige renseløsninger fra 50 - 2000 PE

 

Løbende produktudvikler vi vore anlæg og sortiment til fælles gavn for vores miljø.

 

Samtlige anlæg produceres og monteres i Danmark efter de bedste principper og traditioner for godt håndværk.

New Line A/S - Værftsvej 5 - 5600 Faaborg - Tlf.: +45 63615500 - Fax: +45 63615505 - e-mail: post@new-line.dk
Powered by Xsite CMS