Seneste nyt

BEPLANTET FILTERANLÆG

Et beplantet filter er en form for rodzoneanlæg, hvor vandet efter rensning i bundfældningstanken bliver pumpet ind i det beplantede filter, der er en lukket enhed med en membran i bunden og siderne. Filteret er beplantet med tagrør.

Det beplantede filter fungerer ved, at det mekanisk rensede spildevand fra bundfældningstanken pumpes ind i toppen af anlægget og fordeles i anlægget via trykfordelerrør. Spildevandet siver ned gennem filtersandet og opsamles i bunden, 50 % af det rensede spildevand ledes til recipienten og 50% recirkuleres til bundfældningstankens 1. kammer, alternativt til pumpebrønd.

Et beplantet filter opfylder rensekrav O og SO. Hvis der er mulighed for at etablere nedsivning efter det beplantede filter, kan anlægget ligeledes rense for fosfor. Alternativt kan der tilkøbes en fosforfældningsbrønd, så anlægget kan opfylde OP og SOP krav. Tjek hos kommunen, hvad de godkender.

 

Opbygning af et beplantet filter

Bundfældningstank med særskilt pumpebrønd, recirkulering og fordelerbrønd

 

Bundfældningstank med integreret pumpebrønd, recirkulering og fordelerbrønd.

 


 

 

New-line pakkeløsning til beplantet filteranlæg indeholder:

·         New-Line bundfældningstank med pumpe - alternativt kan en New-Line bundfældningstank og en efterfølgende pumpebrønd benyttes

·         Fordeler brønd til recirkulering af vand til anlæg og recipient

·         Membran samt geotekstil inkl. rør og fittings

·         Gennemføringer til membran

·         Evt. fosforbrønd

·         Planter til anlægget

 

 

Arealkrav

Belastning (personer)

Antal boligenheder

Filterareal (overflade)

1 – 5

1

16 m²

6 – 10

2

32 m²

11 – 15

3 – 4

48 m²

16 – 20

5 – 6

64 m²

21 -25

7 – 8

80 m²

26 – 30

9 – 10

96 m²

 

Yderligere oplysninger:

  • Retningslinjer for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE. Find vejledninger på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk 

 

New Line A/S - Værftsvej 5 - 5600 Faaborg - Tlf.: +45 63615500 - Fax: +45 63615505 - e-mail: post@new-line.dk
Powered by Xsite CMS