Seneste nyt

NEDSIVNING

Nedsivningsanlægget fungerer ved, at det mekanisk rensede spildevand fra bundfældningstanken pumpes ind i anlægget, hvorfra det nedsives gennem jorden.

Et nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan foretages uden risiko for forurening af grundvandet og grundvandsressourcer. Etableringen af et nedsivningsanlæg kræver en forundersøgelse af jordbundsforholdene, grundvandsstand og afstand til vandindvindingsanlæg. Hvis jorden ikke er egnet til nedsivning, eller der er højt grundvandsspejl, kan anlægget etableres i en sandmile.

Et nedsivningsanlæg opfylder rensekravene O, SO, OP og SOP.

 

Opbygning af nedsivningsanlæg

 Bundfældningstank med særskilt pumpebrønd.

Bundfældningstank med integreret pumpebrønd.

 

NEW-LINE pakkeløsning til nedsivningsanlæg består af:

·         New-Line bundfældningstank med pumpe - alternativt kan en New-Line bundfældningstank og en efterfølgende pumpebrønd benyttes

 

·         Geotekstil inkl. rør og fittings

 

Arealkrav

Dimensioneringen af nedsivningsanlægget afhænger af jordtypen.

Belastning (personer)

Jordtype A

Jordtype B

5

30 m²

45 m²

10

60 m²

90 m²

15

90 m²

135 m²

20

120 m²

180 m²

25

150 m²

225 m²

30

180 m²

270 m²

 

Yderligere oplysninger                            

  • Vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE. Find vejledninger på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

 

New Line A/S - Værftsvej 5 - 5600 Faaborg - Tlf.: +45 63615500 - Fax: +45 63615505 - e-mail: post@new-line.dk
Powered by Xsite CMS