Seneste nyt

PILEANLÆG MED NEDSIVNING

Der findes 2 typer pileanlæg:

1.     Åben type uden membran, hvor det spildevand, der ikke omsættes eller fordamper, nedsives

2.     Pileanlæg med tæt membran i bunden og helt uden afløb

 

Pileanlæg med nedsivning fungerer ved, at det mekanisk rensede spildevand fra bundfældningstanken pumpes ind i anlægget, hvor piletræernes rødder optager og omsætter en del af spildevandet. Resten nedsives gennem jorden, som i et nedsivningsanlæg.

Et pileanlæg med nedsivning kan etableres i områder, hvor nedsivning kan foretages uden risiko for forurening af grundvandet og grundvandsressourcer. Etableringen af et pileanlæg med nedsivning, kræver en forundersøgelse af jordbundsforholdene, grundvandsstand og afstand til vandindvindingsanlæg.

Et pileanlæg med nedsivning opfylder rensekravene O, SO, OP og SOP.

Pileanlæg med nedsivning opbygges efter samme princip som pileanlæg uden nedsivning, men etableres med større fordeler system, men uden membran og pejlebrønd.

 

Opbygning af pileanlæg med nedsivning

 

Bundfældningstank med særskilt pumpebrønd:

 

 

 Bundfældningstank med integreret pumpebrønd:

 

New-Line pakkeløsning til pileanlæg med nedsivning består af:

·         New-Line bundfældningstank med pumpe - alternativt kan en New-Line bundfældningstank og en efterfølgende pumpebrønd benyttes

·         Geotekstil inkl. rør og fittings

·         Planter

 

Arealkrav:

Arealet af pileanlæg afhænger af husstandens vandforbrug samt jordbundsforholdene på stedet. Anlægget bør dimensioneres af New-Line. Der må ikke etableres anlæg mindre end 100 m². Desuden skal der dimensioneres ud fra et årligt vandforbrug på mindst 100 m³.

 

Yderligere oplysninger:

Retningslinjer for etablering af Pileanlæg med nedsivning op til 30 PE. Find vejledninger på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk

New Line A/S - Værftsvej 5 - 5600 Faaborg - Tlf.: +45 63615500 - Fax: +45 63615505 - e-mail: post@new-line.dk
Powered by Xsite CMS