Seneste nyt

RODZONE ANLÆG

Rodzoneanlæg fungerer ved, at det mekanisk rensede spildevand fra bundfældnings-tanken pumpes ind i rodzoneanlægget, hvor organisk stof omsættes vha. mikroorganismer.

Et rodzoneanlæg består af et beplantet bassin med fordeler zone og dræn zone. Vandstanden i anlægget reguleres i udløbsbrønden, og vandbevægelsen foregår horisontalt. Det rensede spildevand afledes til recipient. Anlægget er beplantet med tagrør.

Et rodzoneanlæg opfylder renseklasse O.

 

Opbygning af rodzoneanlæg

Bundfældningstank med særskilt pumpebrønd.

 

Bundfældningstank med integreret pumpebrønd.

New-Line pakkeløsning til rodzoneanlæg indeholder:

·         New-Line bundfældningstank med pumpe - alternativt kan en New-Line bundfældningstank og en efterfølgende pumpebrønd benyttes

·         Rensebrønde og reguleringsbrønd

·         Membran samt geotekstil inkl. rør og fittings

·         Gennemføringer til membran

·         Planter

 

Arealkrav

Kapacitet (antal personer)

Overfladeareal

Længde

Bredde

5

25 m²

10 m

2,5 m

10

50 m²

12,5 m

4 m

15

75 m²

12,5 m

6 m

20

100 m²

15 m

6,7 m

25

125 m²

15 m

8,3 m

30

150 m²

15 m

10 m

 

Yderligere oplysninger:

Rodzoneanlæg op til 30PE, Find vejledninger på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk

 

New Line A/S - Værftsvej 5 - 5600 Faaborg - Tlf.: +45 63615500 - Fax: +45 63615505 - e-mail: post@new-line.dk
Powered by Xsite CMS