Seneste nyt

SERVICEAFTALER

 

Den danske lovgivning for minirenseanlæg i det åbne land forlanger, at der skal tilknyttes en serviceordning. I denne skal der indgå slamtømning og driftseftersyn. Slamtømningen er i Danmark underlagt kommunalt regi og skal udføres minimum 1 gang årligt, hvorimod producenten er ansvarlig for driftseftersynet, der mindst skal foretages hvert år.

 

Ejeren af anlægget er ansvarlig for, at der består en underskrevet serviceordning for anlægget. New-Line A/S tilbyder naturligvis denne ordning og sørger for både eftersyn og analyse af vandprøve. 

 

Ved serviceeftersynet skal der minimum udføres egenkontrol for udledning af COD (Chemical Oxygen Demand), suspenderet stof, ammonium-ammoniak kvælstof samt for SOP anlæg orthofosfat. Resultaterne skal sendes til ejer og myndigheder (kommune og godkendelsemyndighed).

 

Serviceeftersynet omfatter:

§  Kontrol af forklaringstank, herunder at tømning af slam og tilbagefyldning af rejektvand er

  foretaget forskriftsmæssigt af den tømningsansvarlige.

§  Eftersyn af indløbspumpe.

§  Kontrol af bioceller.

§  Rengøring af efterklaringstank.

§  Rengøring og eftersyn af kompressor.

§  Kontrol af ventiler.

§  Kontrol af luftforsyning til bioceller.

§  Kontrol af slampumpe.

§  Udtagning af øjebliksprøve 1 gang årligt og analysering for: COD, suspenderet stof,

   ammonium-kvælstof, og orthofosfat.

§  Kontrol og afprøvning af samtlige alarmfunktioner.

§  Udfærdigelse af servicerapporter samt indsendelse af servicerapporter til

   typegodkendelsesmyndig- heden, bruger/ejer samt kommunen.

 

Påfyldning af kemikalier ved SOP-anlæg. Kemikalieforbrug afregnes med ejer efter regning.

 

 

NEW-LINE Servicekontrakt

 

Har du anskaffet dig et NEW-LINE renseanlæg, tilbyder vi dig en god og stabil serviceaftale i et konkurrencedygtigt prisleje. Du behøver ikke at bekymre dig om vedligeholdelse, indrapporteringer og kontrol - det klarer vi for dig i henhold til kontrakten, uanset hvor du bor i landet.

 

I tilfælde af spørgsmål eller en alarm på anlægget kan du altid få fat i os mellem 8.00 og 16.00 alle ugens dage. I tilfælde af alvorlige problemer med anlægget, kontakt os, og vi kan være på stedet indenfor 24 timer - uanset hvor i landet, du bor.

 

Aktive komponenter såsom, kompressor, dykpumpe og ventilsystem mv. - 20.000 driftstimers garanti.

 

Vore servicemedarbejdere udfører service på NEW-LINE anlæg hver dag, så der er tale om meget kompetente og stabile folk, som løbende holder øje med, at dit anlæg kører perfekt, og at udledningskravene indrapporteres og overholdes korrekt.

New Line A/S - Værftsvej 5 - 5600 Faaborg - Tlf.: +45 63615500 - Fax: +45 63615505 - e-mail: post@new-line.dk
Powered by Xsite CMS